Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek, advies & begeleiding 

Ook met uw organisatie kunt u bij Handtherapie Twente terecht, want onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in het deskundig uitvoeren van een ergonomisch werkplekonderzoek.

Bij een werkplekonderzoek wordt de werkplek ergonomisch verantwoord ingesteld of aangepast door onze therapeut. Wij geven wij u en uw medewerkers advies en handvatten om de opstelling en de inrichting van de werkplek te verbeteren en adviseren de meest optimale ergonomische zit- en werkhouding, werkwijze en werkgewoonten. Veel medewerkers zijn zich namelijk niet bewust van hun onjuiste werkhouding(en) en krijgen hierdoor onnodig klachten.

Tevens wordt er preventief een inschatting gemaakt van de risico’s die ontstaan bij het inrichten van de werkplek en geven wij u inzicht in de problematiek van fysieke belasting én advies in de aanpak ervan. Indien gewenst kan er voor knelpunten binnen uw organisatie een schriftelijk plan van aanpak worden opgesteld.

Wij inventariseren werkplekken op belastende factoren die worden veroorzaakt door de werkplekinrichting, de organisatie, de hulpmiddelen en/of de werkwijze. Afhankelijk van het type organisatie kijken wij naar aspecten als tillen, statische belasting, duwen en trekken, manoeuvreren, zitten, lopen, reiken, dragen, pauzeren, werktempo, psychische belasting, klimaat, licht, geluid en werksfeer.

Wilt u een gedegen werkplekonderzoek, gerichte advisering om verzuim te voorkomen of terug te dringen? Neem dan contact op met Handtherapie Twente.