Copyrights

Op alle door Handtherapie Twente verstrekte informatie, zoals tekst, beeld en geluid, mogen niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Handtherapie Twente.
Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze internetsite is uitdrukkelijk verboden.