Mallet finger

Mallet finger

Mallet finger, soms ook dropping finger genoemd, staat in het Engels voor hamer vinger. Deze naam is ontstaan omdat het hangende topje van de vinger als een hamertje eruit ziet.

Een Mallet finger is een letsel van de aanhechting van de strekpees aan het eindkootje van uw vinger (ter hoogte van het eindgewricht). De pees kan van het eindkootje afscheuren door een fl inke klap op de gestrekte vinger, bijvoorbeeld tijdens volleybal, maar ook bij het opmaken van een bed. Hierbij kan ook een stukje bot ter plaatste van de strekpeesaanhechting breken (avulsiefractuur).

Als het botfragment zo groot is dat het eindgewricht verstoord is bestaat de kans dat u geopereerd moet worden.

Lees hier meer over een Mallet finger.