Vergoedingen

Verzekerd van hulp

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering.
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, met een maximum van 10 uur per jaar.
Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid.

Fysiotherapie in de zorgverzekeringswet:
– Bij behandeling van een ‘niet chronische indicatie’ vindt geen vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Het kan voorkomen dat u (een gedeelte van) de kosten zelf moet betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u meer fysiotherapiebehandelingen krijgt dan uw aanvullende verzekering vergoedt. Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht eigen risico.
– Bij ‘chronische indicaties’ waarvoor veel fysiotherapie nodig is, zoals na operaties en breuken, vindt vergoeding vanaf de 21e behandeling plaats vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden vanuit uw eventuele aanvullende verzekering of komen (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Vanaf het moment dat vergoeding plaatsvindt vanuit de basisverzekering wordt uw verplicht eigen risico aangesproken.
– Bij kinderen tot 18 jaar met ‘chronische indicaties’ worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Kinderen met ‘niet chronische indicaties’ krijgen, als dat medisch noodzakelijk is, maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed uit de basisverzekering. Daarna kan aanspraak worden gemaakt op een eventuele aanvullende verzekering.

Ergotherapie in de zorgverzekeringswet:
– Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 10 uur per jaar. Hierbij wordt uw verplichte eigen risico aangesproken. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.
– Soms kunt u vanuit een aanvullende verzekering aanspraak maken op uitbreiding van het aantal uur ergotherapie.