Ontspannings-en coördinatie oefeningen

Samen met uw handtherapeut wordt een oefeningen programma op maat gemaakt. De oefeningen worden gedurende de behandeling met u doorgenomen, geoefend en opgeschreven.

Wij willen u er op attenderen enkel de door uw handtherapeut voor u geselecteerde oefeningen uit te voeren en bij pijn niet door te drukken of door te gaan. Bespreek eventuele pijnklachten met uw handtherapeut.

HTT_oefening15

HTT_oefening20

HTT_oefening24

HTT_oefening25

HTT_oefening27

HTT_oefening28

HTT_oefening29

HTT_oefening34

HTT_oefening35

HTT_oefening36

HTT_oefening39

HTT_oefening40

HTT_oefening41

HTT_oefening42

HTT_oefening43

HTT_oefening44

HTT_oefening45

HTT_oefening46

HTT_oefening49

HTT_oefening50

HTT_oefening51