Oefeningen voor de vinger

Samen met uw handtherapeut wordt een oefeningen programma op maat gemaakt. De oefeningen worden gedurende de behandeling met u doorgenomen, geoefend en opgeschreven.

Wij willen u er op attenderen enkel de door uw handtherapeut voor u geselecteerde oefeningen uit te voeren en bij pijn niet door te drukken of door te gaan. Bespreek eventuele pijnklachten met uw handtherapeut.

HTT_oefening01

HTT_oefening02

HTT_oefening03

HTT_oefening04

HTT_oefening05

HTT_oefening06

HTT_oefening08

HTT_oefening09

HTT_oefening10

HTT_oefening11 H

TT_oefening13

HTT_oefening28

HTT_oefening29

HTT_oefening41

HTT_oefening43